Briefe an und von Miriam Gillis-Carlebach
Julius Carlebach an Miriam London, 19.5.1945
Julius Carlebach an Miriam London, 30.1.1946
Julius Carlebach an Miriam London, 5.2.1946
Julius Carlebach an Miriam London, 10.4.1946
Julius Carlebach an Miriam London, 3.10.1946
Julius Carlebach an Miriam London, 23.4.1947
Julius Carlebach an Miriam London, 13.2.1948
Julius Carlebach an Miriam London, 14.9.1955
Julius Carlebach an Miriam London, 12.3.1959
Julius und Myrna Carlebach an Miriam London, 29.3.1959 [Grusskarte]
Julius Carlebach an MiriamBrighton, 8.9.1972
Julius Carlebach an Miriam Brighton, 13.6.1973
Julius Carlebach an Miriam Brighton, 28.1.1975
Julius Carlebach an Miriam Brighton, 21.10.1975
Julius Carlebach an Miriam Brighton, 9.1.1978
Julius Carlebach an Miriam Brighton, 22.4.1986, 11.11.1986, o.D.
Julius Carlebach an Miriamo.D.
Miriam Gillis-Carlebach an Julius C.Bar-Ilan Uni., 24.10.1996
[my arrival in Heidelberg]
Miriam Gillis-Carlebach an Julius C.Bar-Ilan Uni., 23.2.1992
['Die Drei Grossen Propheten']
Miriam Gillis-Carlebach an Julius C.Bar-Ilan Uni., 5.11.1993
[Festvortrag in Berlin]
Julius an Miriam G-CUni. of Sussex, 22.4.1986
Julius [Buli] an die Eltern London, 4-5.1939[?] Abschr.
Briefe an die Grossmutter Martha Preuss
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 8.3.1948
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 31.3.1948
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 13.1.1949
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 10.9.1950
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 25.1.1951
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 11.2.1956
Julius Carlebach an Martha Preuss London, 3.7.1958
Private Korrespondenz
Ruth Cohn de Dreyfuss an die Senatskanzlei, Senat Hamburg Buenos Aires, 30.1.1984
Ruth Cohn de Dreyfuss an Julius C. Buenos Aires, 30.1.1984
Julius C. an Ruth Cohn de Dreyfuss Brighton, 24.2.1984